fredag 22. mai 2009

Tips til de som har problemer med å sovne

Hvis du har problemer med å sovne - blås i å telle sauer. Snakk med hyrden i stedet.
- Ukjent